این کنفرانس فقط خلاصه مقالات را به زبان انگلیسی می پذیرد:

چکیده

اندازه صفحه: A4

حاشیه: 2 سانتی متر از تمامی جهات

فونت: Times New Roman

عنوان: فونت 14 و بولد.

نام(های) نویسنده(ها): فونت  12

 اسامی و ادرس نویسندگان:  فونت 10 و ایتالیک، شامل آدرس ایمیل هر نویسنده.

   نویسنده اول*، نویسنده دوم، نویسنده سوم

نام نویسنده (نویسندگان) باید به وضوح نوشته شود (شامل مدارک تحصیلی نباشد). آدرس تمام نویسندگان و آدرس ایمیل نویسنده مسئول باید مشخص شود.

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

متن اصلی: فونت  12 و 150 تا 250 کلمه

کلمات کلیدی: فونت  12 و 5 تا 7 کلمه.

تذکر

نویسندگان مسئول صحت محتوای ارائه شده به همایش می ­باشند.

تمامی افرادی که در کنگره ثبت نام کرده و هزینه را پرداخت کرده اند می توانند چکیده خود را ارسال نمایند.

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره تلفن 09171194962 دبیر علمی همایش جناب دکتر جلالی تماس حاصل فرمایید