سطوح خدمات همایش برای حامیان طبق جدول زیر می باشد:


 

سطوح مشارکت و خدمات

تعرفه

قرار گرفتن لوگوی شرکت در پوستر و سایت همایش (لوگو)

50 میلیون ریال

لوگو + پکیج همایش (شامل سه وعده غذا و پذیرایی)

100 میلیون ریال

لوگو+ پکیج همایش+ اختصاص غرفه

150 میلیون ریال

لوگو+ پکیج همایش+ اختصاص غرفه+ پخش تیزر تبلیغاتی+ قرارگیری استند تبلیغاتی در سالن افتتاحیه (استند)

250 میلیون ریال

لوگو+ پکیج همایش+ اختصاص غرفه+ پخش تیزر تبلیغاتی+ استند + سخنرانی اختصاصی در همایش

300 میلیون ریال


پس از پرداخت هزینه ها  به شماره حساب  4001096103022637 نزد بانک مرکزی با شماره شبا IR500100004001096103022637 با شناسه واریزی 366096159140107020000000000001 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه جیرفت (ذکر شناسه پرداخت در فیش الزامی می باشد).فیش واریزی و خدمات مورد نیاز را  را به ایمیل ( bioconference@ut.ac.ir)  همایش ارسال فرمایید. پس از تکمیل ثبت نام و انتخاب پکیج هزینه مربوطه را پرداخت و در قسمت ثبت نام صدور صورتحساب بارگذاری فرمایید.

جهت هرگونه اطلاعات تکمیلی با شماره 09125665972 تماس حاصل فرمایید

ضمنا جهت نمایش لوگو در وب سایت ثبت نام شرکت بعنوان شخص حقوقی ضروری می باشد