حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
شرکت رویال ساکار تجارت
فناوری زیستی طبیعت گرا (بایوران)
حمایت کننده نقره ای
شرکت دانش بنیان دانا زیست لوتوس
شرکت رهااندیش کاوان
شرکت دانش بنیان کوهرنگ
حمایت کننده الماس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جیرفت
حمایت کننده طلایی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
حمایت کننده الماس
شرکت دانش میوه خاورمیانه
حمایت کننده نقره ای
شرکت کیمیاسبزآور
حمایت کننده برنز
شرکت راژفدک مهرشهر
اداره کل استاندارد استان کرمان