برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
800,000 ریال
20 دلار
2
500,000 ریال
10 دلار
3
5,000,000 ریال
100 دلار
4
800,000 ریال
0 دلار
5
5,000,000 ریال
0 دلار
6
2,500,000 ریال
50 دلار
بدون پکیج غذایی روزهای همایش
7
10 ریال
10 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.